Нов честотен инвертор AS3

  • 25/12/2015 15:19
  • 0
Честотен инвертор от ново поколение
1 2

Продукт от горен клас за мощности от 0,4 до 315 kW

-понижена консумация и удължен живот на изделието

-интегриран WEB-сървър и ETHERNET -интерфейс, гарантиращи висока скорост

 на комуникация,отговаряща на изискванията на съвременната автоматизация (IoT/Industrie 4.0)

-двата Ethernet-входа позволяват прехвърлянето на данни върху облак или към друг участник в мрежата

-QR-Code за разширена информация в случай на съобщение за грешка имащ директен достъп

 към WEB-Link за сервиз и поддръжка

-4 вградени PID регулатора -два за задвижването и два допълнителни, независими

-каскадно управление на до 10 помпи

-възможност за регулирано спиране при отпадане на захранването

-регулиране на въртящ момент и  опън - траверсна функция

-аутотюнинг за измерване на омичното и индуктивно съпротивление на намотките

-аутотюнинг за измерванена инерционен момент на товари

-режим на обучение за спирачките на подемни механизми

-работа при околна температура 60 °С

-двуканален стандарт за безопасност STO (Safe Torque Off)

-посредством MY FUNCTION могат да се реализират таймери,броячи,аритметични и логически функции

-възможност за управление на двигатели с постоянни магнити


Изгодни оферти за дрехи